Yoga – Yuj – Birleşme nedir?

Yoga kelimesi sanskrit dilinde birleşme manasına gelir. “Yuj” kelime kökünden türemiştir. Zihin-beden-ruh birlikteliği olarak açılabilir. [...]