Yoga – Yuj – Birleşme nedir?

Manzaralı bir balkonda yoga yaparken bir fotoğraf.

Yoga kelimesi sanskrit dilinde “Yuj” kelime kökünden türemiştir. Birleşme manasına gelir. Zihin-beden-ruh birlikteliği olarak açılabilir. 

Joseph Campbell ruh kelimesinin Jung yaklaşımında bilinçaltıyla bağlantılı olduğunu düşünerek, yoga kelimesini bilinçaltıyla bilinçli halimizin iç içe geçmeye başladığı bir hal olarak tanımlamıştır. 

En sade yaklaşımla yoga zihinle bedenin bir olması diyebiliriz. 

Zihin

  • Zihin arzular. 
  • Sağ-sol, ön-arka, sıcak-soğuk gibi ikiliklerin içinde çalışır.
  • Hayatı parçalara bölerek isimlendirir. 
  • Bu parçaların birbiriyle olan ilişkisindeki neden-sonuç (önce-sonra) ilişkileri içindeki mantık düzleminde geçmişi ve geleceği yani zamanı yaratır. 
  • Neden-sonuç ilişkilerinden çıkarımlarda bulunarak hikayeler üretir. 

Beden 

  • Beden his üretir.  
  • Bölünmez bir bütünlüğe sahiptir. Sağı solu, önü arkası, yukarısı aşağısı aslında tek bir bütündür. 
  • Bütün beden parçaları birbiriyle etkileşim halinde çalışır. Kolunuzu yukarıya kaldırdığınızda bel kavisiniz etkilenir. Ayağınızı yere basış şeklinizle, kalça kemiğimizin üst ön ucunun hafif öne doğru açı yapmasının bağlantısı vardır. 
  • Beden her zaman içinde bulunduğumuz anda, şimdiki zamanda olanlarla etkileşim halindedir. 
  • Yaşamın kendisidir. 

Yoga “Birleşme”

Özetle yoga uygulamasına zihnin amaç odaklı (eril) doğasının, bedenin his üreten (dişil) doğasıyla bir araya gelmesi olarak bakabiliriz. 

Peki Yoga yapmaya Neden ihtiyacımız var?

Zihnin aslında harika bir arkadaş. Mantık düzleminde bize yol gösteren, hayatta kalmamızı sağlayan harika bir sistem. Onu sayesinde ateşin yaktığını, suyun ıslak olduğunu biliyoruz.

Fakat onun çalışma şekliyle özdeşleşerek, kendimizi fazla meşgul ettiğimizde (Düşünüyorum öyleyse varım!  + Pozitif düşün! vs)  bedenin hislerinden, sezgilerinden, içgüdülerinden kopabiliyoruz.

“Önce-sonra”ların içinde kendimizi fazlaca meşgul ettiğimiz zaman, bedenle yani o anda yaşadığımız şey her ne ise onunla bağımız zayıflıyor. Oysa zihni kendi özgür çalışma şeklinde bırakıp, bedenimizle yeniden bağ kurduğumuz zaman yoga hali açığa çıkmaya başlıyor. Bununla beraber yaşam enerjimiz de yükseliyor. O zaman zihin de fonksiyonlarını daha rahat bir şekilde yerine getiriyor.  

Yoga bu bağın kurulmasıyla ilgili. Özetle yogaya, zihnin neden-sonuç (önce-sonra) bağlantılarıyla çalışan sisteminin, hep anda olan bedeni görmeye ve hissetmeye başlaması olarak bakabiliriz. 

Bu bağın kurulmasını uygulamanın içinde deneyimlemek isterseniz, haftaiçi veya haftasonu online yoga derslerimize katılabilirsiniz. Böylece bu okuduklarınız, deneyimin kendisi olarak beden bulmaya başlar.